NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

HARDENBERG - De werkzaamheden voor de uitbreiding van de Hardenbergse wijk Marslanden zijn gestart.

Deelgebied De Cirkel wordt momenteel bouwrijp gemaakt. Hier worden in totaal 190 nieuwe woningen gebouwd. Naar verwachting is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Daarna kunnen de eerste woningen gebouwd worden. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot 30 november 2017.

De Hardenbergse woonwijk Marslanden wordt in noordelijke richting uitgebreid. Als eerste wordt gebouwd in deelgebied De Cirkel. Voordat hier gebouwd kan worden, moet het gebied bouwrijp zijn. Bouwhuis Aannemingsmaatschappij “Bouwmij” uit Beerzerveld is onlangs met de werkzaamheden gestart.

Op de plek waar nu de Molengoot loopt, worden straks woningen gebouwd. Daarom wordt de Molengoot verlegd richting de N34. In de verlegde Molengoot worden een nieuwe stuw en vispassage aangelegd. Omdat het gebied erg laag ligt, wordt het hele gebied 80 tot 100 centimeter opgehoogd. Hiervoor wordt grond gebruikt die vrijkomt bij de werkzaamheden in het gebied Radewijkerbeek in het Vechtpark. Daarna worden de bouwwegen (asfalt) en de riolering aangelegd. Daarmee worden de contouren van De Cirkel direct zichtbaar. Ook worden waterpartijen aangelegd. De nutsbedrijven zorgen voor de aanleg van kabels en leidingen voor elektra, telecom, gas en water.

De Heemsermarsweg gaat de komende jaren dienen als ontsluitingsweg voor De Cirkel. Dit is nu nog een doodlopende landbouwweg. Deze weg wordt verbreed en verbeterd. Natuurlijk worden ook de bouwkavels aangelegd.

De werkzaamheden in De Cirkel zijn eind oktober gestart en duren ruim 7 maanden. Volgens planning is het gebied begin juni 2018 bouwrijp. Zodra het gebied bouwrijp is, kan de bouw van de woningen starten. De planning voor het bouwrijp maken is wel afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij lage temperaturen kunnen de nutsbedrijven bijvoorbeeld geen kunststof buizen leggen. Wanneer de nutswerkzaamheden langer duren, lopen ook de daaropvolgende werkzaamheden vertraging op.

Bouwverkeer rijdt via de Eugenboersdijk en de Heemsermarsweg. Met name de eerstkomende weken kunnen omwonenden enige hinder ervaren van vrachtwagens waarmee grond/zand wordt aangevoerd. In verband met het aansluiten van kabels en leidingen op bestaande infrastructuur, werken nutsbedrijven in het voorjaar van 2018 op enkele plekken in de bestaande wijk Marslanden. Dit kan enige overlast met zich meebrengen.

Marslanden is een ruim opgezette woonwijk in Hardenberg met woningen op royale kavels. Je woont er in een complete, eigentijdse en veelzijdige wijk. In de directe omgeving ligt veel groen & water. Je staat in no time midden in de natuur! De wijk heeft de nodige voorzieningen en winkels. Bovendien liggen het centrum van Hardenberg en de woonboulevard op loopafstand. In Marslanden is het prettig wonen. Spelende kinderen en vriendelijke inwoners geven je een dorps gevoel. Omzien naar elkaar is er heel gewoon. Je voelt je er al snel thuis! Meer informatie: www.thuisinmarslanden.nl

In deelgebied De Cirkel is ruimte voor circa 190 woningen. Het gaat om circa 14 vrijstaande woningen, 80 twee-onder-een-kapwoningen en 96 rijenwoningen. Bij de uitbreiding van Marslanden werkt de gemeente nauw samen met Roosdom Tijhuis. Verschillende ontwikkelaars/bouwers gaan zowel koop- als huurwoningen bouwen in verschillende prijsklassen. De gemeente Hardenberg geeft in Marslanden vrije kavels uit. Particulieren kunnen hier zelf een woning bouwen. Inschrijven voor een gemeentelijke kavel is nog mogelijk tot donderdag 30 november. De loting en toewijzing van de kavels vindt plaats op maandag 18 december. Meer informatie is beschikbaar via www.hardenberg.nl/marslanden.

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Kerk op Zondag
12:00-13:00
Gewijde Muziek
13:00-15:00
Non-Stop Zondagmiddag
15:00-16:00
Boeken met Michel (H)
16:00-17:00
Strictly Country

Luister onderweg met TuneIn