NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Collecte opbrengst voor NOOS 1 MediumHARDENBERG - Dinsdagavond 26 juni mocht voorzitter Gert de Jong van Omroep NOOS een mooie gift ontvangen uit handen van de organisatoren van het interkerkelijke 'Samen Zingen'.

'Samen Zingen' is een interkerkelijke samenzang, welke voortkomt uit de samenwerking tussen de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerken, de Christelijk Gereformeerde Kerk en de PKN. Deze samenzang wordt eens in de 2 maanden gehouden. 

Prachtige dienst
Samen Zingen dienst 9 juni 2018 1Bij de zeer goed bezochte kerkdiensten van 'Samen Zingen' wordt er elke keer een collecte gehouden waarvan de opbrengst gaat naar een organisatie die zich voor de gemeenschap inzet en draait op vrijwilligers. Op 9 juni jl. was er weer een prachtige dienst gehouden, bezocht door ongeveer 500 mensen. Tijdens deze kerkdienst, welke gehouden werd in de Höftekerk, werd acte de présence gegeven door Herman Boerman op orgel en Gehrard Meerholz op synthesizer en was er een optreden van bariton Gert Pannekoek, welke allen geheel belangeloos deelnamen.

Religieuze uitzendingen

De collecte die bij deze dienst werd gehouden kwam ten goede aan Omroep NOOS, omdat de omroep ook de nodige aandacht schenkt aan religieuze uitzendingen, zoals 'Kerk op Zondag', 'Gewijde Muziek' en 'Gloriesound'. De organisatie is hier zeer content mee en wilde op deze wijze de omroep steunen met dit werk.

Opbrengst
De collecte bracht een mooi bedrag voor Omroep NOOS op van € 695,10, waar de omroep zeer dankbaar voor is. Voorzitter Gert de Jong belooft dat de organisatie van 'Samen Zingen' beslist terugkoppeling zal krijgen waaraan dit besteed gaat worden. Zeker is dat het bedrag ten goede zal komen aan het mogelijk maken van het continuëren van de religieuze uitzendingen.

Interview
Zaterdagmiddag 30 juni zal er in het programma 'Edwin Online' tussen 12 en 2 een interview zijn met de voorzitter van Omroep NOOS Gert de Jong en de organisatoren van 'Samen Zingen' Gert Vlot, Anno Sportel en Hilko Klinge.

 

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn