NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

ZWOLLE - Aandacht voor de leefbaarheid van het Overijssels platteland was er vandaag volop in de Statenzaal van de provincie Overijssel. Het eerder ingediende initiatiefvoorstel van het CDA kreeg vandaag tijdens de behandeling van de perspectief nota een belangrijk vervolg. Voor het plan om wonen voor oud en jong in de Overijsselse dorpen mogelijk te maken werd vandaag een motie aangenomen. Aan de hand daarvan wordt bij de behandeling van de begroting van 2019 een concreet voorstel aan Provinciale Staten voorgelegd voor de uitvoering van de plannen. Ook met het project ‘Digitale Dorpen’ gaat het provinciebestuur aan de slag. Hiervoor deed gedeputeerde Eddy van Hijum vandaag een toezegging. 

Wonen voor jong en oud
“Dit voorstel gaat eraan bijdragen dat sociale huisvestingsprojecten voor met name zorgbehoevende ouderen, die door de lokale gemeenschap worden ontwikkeld beter worden ondersteund. Vaak hebben deze projecten meerdere functies, zoals bijvoorbeeld een centrale ontmoetingsplek voor dorp of kern. Te vaak ketst het af op het niet rondkomen van de financiering. In een aantal gevallen is garantstelling soms al voldoende om het project te realiseren. Ook jongeren lopen tegen problemen aan als het gaat om huisvesting. Als we willen dat de dorpen niet leeglopen moeten we ook kijken of we voor starters op de woningmarkt in de dorpen een oplossing kunnen vinden. Wij denken daarbij onder andere aan het realiseren van kleinere woningen in vrijkomende agrarische gebouwen”, vertelt initiatiefnemer van het voorstel Jeroen Piksen enthousiast. 


Digitale Dorpen
Bewoners en organisaties in de buitengebieden van Overijssel zien kansen om met breedband die inmiddels praktisch in de hele provincie is aangelegd, de leefbaarheid van hun dorpen te vergroten. Dit blijkt uit gesprekken die de CDA-fractie heeft gevoerd ter voorbereiding op het initiatiefvoorstel voor het verbeteren van de leefbaarheid op het platteland. Tijdens de Statenvergadering van 20 juni heeft het CDA de toezegging gekregen dat de provincie aan de slag gaat om een plan te maken voor het inzetten van digitale toepassingen speciaal gericht op het verbeteren van de leefbaarheid van het Overijssels platteland.  "De kennis om goede toepassingen te ontwerpen ontbreekt, maar het enthousiasme is in dorpen en kernen volop aanwezig. Bovendien krijgen kleinere plattelandsgemeenschappen steeds meer taken voor het beheer van dorpsvoorzieningen. Breedband biedt kansen voor zowel de maatschappelijke als economische leefbaarheid van het platteland. We kijken uit naar de plannen van GS. Op basis daarvan gaan we bekijken, hoe we gaan zorgen dat de projecten ook echt uitgevoerd gaan worden", aldus Piksen.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn