Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Tijdens de raadsvergadering zijn vanavond vier nieuwe wethouders benoemd en drie raadsleden geïnstalleerd. Daarmee is het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders van Hardenberg een feit en is de nieuwe gemeenteraad met 33 leden nu definitief gevormd.

Op grond van artikel 35 van de Gemeentewet heeft de raad vanavond de wethouders benoemd. De vier nieuwe wethouders zijn:

  • De heer M. (Martijn) Breukelman (CDA)
  • De heer A.H (Alwin) te Rietstap (ChristenUnie)
  • De heer F. (Falco) Bruinsma (OpKoers.nu)
  • Mevrouw B.M. (Gitta) Luiten (PvdA)

De wethouders hebben de benoeming aanvaard en de eed of verklaring en belofte afgelegd ten overstaan van de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Peter Snijders.

Nieuwe raadsleden
Met de aanstelling van de wethouders zijn er drie plaatsen vrijgekomen in de gemeenteraad. Deze drie plekken zijn opgevuld door drie leden op de lijst van de betrokken fracties.

De nieuwe raadsleden zijn:

  • De heer A.J. (Arjen) Roelofs (CDA)
  • De heer A. (Alex) Bakker (OpKoers.nu)
  • Mevrouw E.H. (Erika) Kloekhorst-Augustijn (PvdA)

Deze raadsleden hebben eveneens de eed of de verklaring en belofte afgelegd. De raad heeft vanavond ook het coalitieakkoord 2018-2022 ‘Verbindingen van betekenis’ vastgesteld. Het nieuwe college gaat in samenwerking met de gemeenteraad aan de slag met de uitvoering van dit akkoord.