NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg en waterschap Vechtstromen werken samen bij het aanleggen van een waterberging op het nieuwe bedrijventerrein Broeklanden-Zuid.

De waterberging is nodig voor het opvangen van hemelwater op het nieuwe bedrijventerrein. Door de waterberging groter te maken, geeft waterschap Vechtstromen invulling aan de regionale opgave voor waterberging in het gebied Brucht.

Het grootschalige bedrijventerrein Broeklanden wordt de komende jaren in zuidelijke richting verder uitgebreid met nog eens 20 hectare. De uitbreiding is nodig om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar bedrijfskavels. In het afgelopen jaar verkocht Hardenberg 13,7 hectare grond. Daarmee heeft de gemeente Hardenberg een toppositie in Overijssel. Met de uitbreiding wil de gemeente de economische positie versterken. Om de uitbreiding mogelijk te maken, wordt momenteel een bestemmingsplanprocedure gevolgd.

In het bestemmingsplan voor Broeklanden-Zuid wordt rekening gehouden met het aanleggen van een waterberging langs de randen van het bedrijventerrein met een capaciteit van 99.500 kubieke meter. Een deel van deze waterberging (circa 45.000 kubieke meter) is bedoeld om hemelwater van het aan te leggen bedrijventerrein op te kunnen vangen, zodat bedrijven droge voeten houden. Daarnaast kan via de nieuwe waterberging (circa 55.000 kubieke meter) wanneer het nodig is ook het overtollige water vanuit de sloten van waterschap Vechtstromen in de omgeving van het bedrijventerrein worden afgevoerd. Hiermee geeft waterschap Vechtstromen invulling aan de waterbergingsopgave in de omgeving van Brucht. Deze waterberging zorgt zo voor wateropvang tijdens wateroverlast. Daarmee wordt de omgeving en het land van omliggende agrariërs ontlast. Bovendien krijgen dankzij de waterberging ook flora en fauna meer kansen in het gebied.

Omdat gemeente en waterschap een gezamenlijk doel hebben, hebben beide partijen opnieuw de handen ineengeslagen om samen invulling te geven aan deze wateropgave. In een samenwerkingsovereenkomst spreken de partijen onder andere af dat de gemeente Hardenberg zorgt voor het aanleggen van de totale waterberging . Het waterschap betaalt hiervoor een financiële bijdrage aan de gemeente en verzorgt het beheer en onderhoud.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn