eww extra hulp op de eerst hulpHARDENBERG - Op zaterdag 13 januari werden de gasten en vrijwilligers van De Zonnebloem Hardenberg getrakteerd op een toneelstuk.

Op deze zaterdagmiddag kwamen zowel deelnemers als vrijwilligers van 'De Zonnebloem Hardenberg' bijeen om te genieten van het door 'Elck Wat Wills' opgevoerde stuk 'Extra Hulp op de Eerste Hulp', een klucht over de hilarische situaties die ontstaan als een schoonmaker in een regionaal ziekenhuis wordt aangezien voor een dokter.

Het stuk, dat voor de uitvoering in zaal Hoogenweg, de thuisbasis van de toneelvereniging, voor de eerstkomende zaterdag volledig is uitverkocht werd door EWW geheel belangeloos opgevoerd op deze middag voor 'De Zonnebloem'. En dat werd door de deelnemers en vrijwilligers uiteraard zeer gewaardeerd. Er werd dan ook deze middag hartelijk gelachen om de 'problemen' die zich op het toneel voordeden.

In de pauze werden de aanwezigen getrakteerd op een kop koffie met wat lekkers erbij, wat deze gezellige middag completeerde.

'De Zonnebloem Hardenberg' verklaart erg blij te zijn met belangeloze karakter van het jaarlijkse optreden van Elck Wat Wills, want op deze wijze kunnen zij ook de eigen bijdrage voor dergelijke optredens voor de aanwezigen laag houden.