NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

bezoek edith schippers 8 april 2015 1Minister Edith Schippers bezocht het Röpcke Zweers Ziekenhuis en sprak daar onder meer over Vitaal Vechtdal.

 

Je boerenverstand gebruiken en creatief zijn.” Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderstreepte met deze woorden dat ze gecharmeerd is van de manier van werken in het Vechtdal om gewoon zorg te leveren zonder ingewikkeld te doen. Tijdens haar bezoek op 8 april aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg, onderdeel van de Saxenburgh Groep sprak ze met verschillende vertegenwoordigers van Vitaal Vechtdal, het regionale initiatief dat zich ten doel stelt de burgers in de regio zo lang mogelijk gezond en vitaal te houden. Vitaal Vechtdal partners Burgemeester Peter Snijders van de gemeente Hardenberg, huisarts Paul Habets en bestuurders, artsen en verpleegkundigen van de Saxenburgh Groep wisselden van gedachten met de minister. Ze spraken over hoe belangrijk goede samenwerkingsketens zijn op het platteland voor met name de acute medische zorg en hoe Vitaal Vechtdal invulling geeft aan die samenwerking.

 

Bij de opening van de Regioapotheek op 11 maart in het gemeentehuis in Hardenberg moest de minister nog verstek laten gaan. Woensdag 8 april was ze dan toch in Hardenberg voor een kort bezoek aan het Röpcke-Zweers Ziekenhuis. Daar hoorde ze tijdens de rondleiding dat de Huisartsenpost en Spoedeisende Hulp al sinds 2001 vanuit één locatie in het ziekenhuis samenwerken, de SEH is ingebed in het netwerk acute zorg Zwolle en dat de intensivisten van Zwolle samen met de specialisten in Hardenberg de 24-uurs IC-zorg in het Hardenbergse ziekenhuis waarborgen. Ook hoorde ze van verschillende kanten, hoe nauw de samenwerking tussen huisartsen en specialisten is en hoe de patiënten daaraan hechten. De minister bevestigde het belang van deze hechte samenwerking voor de regionale zorg en is bereid om de verzekeraars hierop te wijzen.

Kleinschaligheid en samenwerking. Het zijn de sleutelwoorden voor een succesvol voortbestaan van een ziekenhuis op het platteland, zo wordt duidelijk. Behoefte aan extra financiële steun en minder regelgeving ook.  

bezoek edith schippers 8 april 2015 2
Burgemeester Snijders benadrukt het belang van een ziekenhuis in deze regio, niet alleen vanwege de medische noodzaak, maar ook uit oogpunt van werkgelegenheid. Over het Vitaal Vechtdal initiatief zei hij: “Wij steken met elkaar veel tijd en geld in Vitaal Vechtdal. Het zou mooi zijn om daar ook financiële middelen voor terug te krijgen. Hoe kunnen we daar een model aan hangen.” Hij doet een beroep op de Minister voor een bemiddelende rol in deze. Henri Janssen, voorzitter Raad van Bestuur laat weten, waar de Saxenburgh Groep financieel tegenaan loopt vanwege de kleinschaligheid. “We doen zelf veel aan het verbeteren van onze financiële positie, dat weten ook zorgverzekeraars en banken. Extra financiën zijn echter meer dan welkom.” Janssen meent in aanmerking te komen voor de beschikbaarheidsgelden van minister Schippers voor krimpregio’s. Dit appèl werd goed gehoord door de minister, maar harde toezeggingen aan individuele ziekenhuizen kan ze niet doen. Schippers gaf helder aan dat zij algemene regels stelt, maar dat de NZa over toekenning aan individuele ziekenhuizen gaat. Dit onderscheid is gemaakt om politieke toezeggingen te voorkomen.

Huisarts Paul Habets en mede-initiatiefnemer van Vitaal Vechtdal stelt: “Regeren is vooruitzien. Vitaal Vechtdal, eerder al door de minister als proeftuin aangemerkt, zet gezamenlijk in op gezondheidspreventie vanuit zowel werk, onderwijs als woonomgeving. Want nú voorkomen, betekent straks niet ziek zijn. Het zorgveld kan patiënten gericht laten aansluiten bij dit initiatief. Omdat in Vitaal Vechtdal preventie in regionaal verband voor iedereen wordt georganiseerd, zouden alle zorgverzekeraars dit moeten ondersteunen.” Dit regionale initiatief ervaart echter steeds belemmerende regels, zo blijkt. “Daar waar regels hinderen, moeten we die verminderen,” zo stelde Schippers. Maar de minister zei ook herhaaldelijk dat vaak gedacht wordt dat regels initiatieven in de weg staan, maar dat als daar goed naar gekeken wordt, dat in de praktijk vaak helemaal niet het geval is.

Minister Schippers benadrukt  het belang van een ziekenhuis op het platteland: “Een klein streekziekenhuis is heel hard nodig, maar dan moet je wel kwaliteit leveren. Wat kun je zelf en wat niet. Complexe ingrepen waarvan je er maar weinig doet laat je elders doen, voor- en nazorg in het regioziekenhuis. Zorgverzekeraars moeten heel goed kijken wat nodig is in een regio. Hoe zorgen we ervoor dat er over tien jaar ook nog goede zorg is in deze regio. Dat vind ik heel belangrijk. Dat doe je door samen te werken.”

De Minister heeft gehoord dat ze daar heel goed in zijn in het Vechtdal. Ze was dan ook vol lof over de hechte samenwerking tussen de huisartsen in deze regio en de specialisten in het ziekenhuis. 

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Kerk op Zondag
12:00-13:00
Gewijde Muziek
13:00-15:00
Non-Stop Zondagmiddag
15:00-16:00
Boeken met Michel (H)
16:00-17:00
Strictly Country

Luister onderweg met TuneIn