DALFSEN – Op een prachtige plek die voor heel veel Dalfsenaren jarenlang onbekend terrein was, laten de fotografen Paul Bink en Adriaan Holsappel komend weekend hun werk zien. De stallen van kasteel Rechteren zijn komend weekend hun terrein tijdens Kunst om Dalfsen.
Paul Bink (45) fotografeert veelal in zwart-wit. Van zijn hand zijn voornamelijk portretten te zien. Adriaan Holsappel (42) legt veel landschappen vast en houdt zich steeds meer bezig met geënsceneerde fotografie. Vorig jaar fotografeerde hij het noorderlicht dat boven Dalfsen was te zien.


Paul Bink (www.prentenvanbinkfotografie.nl) fotografeert al vanaf zijn tiende. Zijn vader had zelfs een doka in de schuur. Hij fotografeert het liefst mensen in de natuurlijke omgeving waarbij de karakters en passies van mensen hem het meest interesseren.
Adriaan Holsappel (www.adriaanholsappel.nl) kwam op de basisschool in aanraking met fotografie. Hij legt veel landschappen vast en houdt zich steeds meer bezig met geënsceneerde fotografie.
Zaterdag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur te zien in de stallen van kasteel Rechteren.