NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Burgemeester Peter Snijders reikt vrijdag 26 april 2019 zes Koninklijke onderscheidingen uit tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst in theater De Voorveghter ontvangen twee vrouwen en vier mannen het lintje en de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Allen hebben zich vrijwillig bijzonder verdienstelijk gemaakt voor de samenleving.|

De heer Derk Jan Benjamins (Kloosterhaar) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Benjamins doet naast zijn drukke baan in ploegendienst veel voor Kloosterhaar. Van 1992 tot 2000 was hij algemeen voorzitter van Plaatselijk Belang Kloosterhaar. Sinds 17 jaar is hij voorzitter van de zwembadcommissie van zwembad De Bargn’s in Kloosterhaar. Dit zwembad is eigendom van de bevolking en wordt gerund door vrijwilligers. De heer Benjamins deed al jong klusjes rondom het zwembad en is sindsdien een groot deel van het jaar als vrijwilliger bij het zwembad betrokken. De heer Benjamins is daarnaast, sinds 2004, voorzitter van muziekvereniging Crescendo in Kloosterhaar. Hij nam het initiatief tot een jaarlijkse muzieklesdag op de basisschool in Kloosterhaar en was kartrekker bij de oprichting van dweilorkest De Haarschutters.

De heer Jan Everts (Slagharen) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Everts was al op jonge leeftijd actief in het kerkelijke en sociale leven. In zijn voormalige woonplaats Hollandscheveld (gemeente Hoogeveen) was hij lid van het gereformeerd jeugdwerk, bestuurslid van de gymnastiekvereniging, actief lid van de gereformeerde kerk, bestuurslid van de christelijke basisschool en van Plaatselijk Belang. Ook zat hij in het lokale CDA-bestuur en was hij van 1988 tot 1996 gemeenteraadslid in de gemeente Hoogeveen. Hij verhuisde naar Slagharen maar bleef lid van het christelijk Mannenkoor Hollandscheveld, van 2008 tot 2017 zat hij in het bestuur van het koor. De heer Everts is secretaris van de vereniging Streekhistorisch Centrum Slagharen, de eigenaar/beheerder van het museum Het Oale Meestershuus. Ook geeft hij als gastheer van het museum rondleidingen en coördineert hij het beheer van het gebouw. Binnen de gereformeerde kerk vrijgemaakt Lutten/Slagharen/Schuinesloot was de heer Everts onder andere actief als diaken, hielp hij mee met het digitaliseren van 150 jaar doopboeken en is hij scriba van de kerkenraad. Daarnaast was de heer Everts voorzitter van de Canoncommissie Hardenberg.

De heer Peter Albert van den Honert (Hardenberg) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Van den Honert was tot de gemeentelijke herindeling in 2001 voorzitter van de afdeling Hardenberg van Veilig Verkeer Nederland. Mede dankzij hem konden de VVN-afdelingen Avereest, Gramsbergen en Hardenberg succesvol worden samengevoegd tot één afdeling. Bij de totstandkoming van het jaarlijkse verkeersveiligheidsplan speelt de heer Van den Honert een belangrijke rol. Bij de activiteiten van Stad Hardenberg Promotie heeft de heer Van den Honert een coördinerende rol waar het gaat om de inzet van verkeersregelaars. Hij zorgt voor de scholing en planning van de inzet tijdens evenementen. Sinds 2010 is de heer Van den Honert actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging HHC Hardenberg. Hij begon met de organisatie van de ‘vlaggendragers’, coördineerde de interne scouting en ondersteunt het wedstrijdsecretariaat.

Sinds 2017 is de heer Van den Honert penningmeester van de Stichting Hartveilig Hardenberg. Deze stichting zet zich in om te komen tot een dekkend netwerk van AED’s, met daaraan gekoppeld een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners in de gemeente Hardenberg. De heer Van den Honert was ook nog een aantal jaren voorzitter van de ouderraad van het Vechtdal College.één afdeling. Bij de totstandkoming van het jaarlijkse verkeersveiligheidsplan speelt de heer Van den Honert een belangrijke rol.

Bij de activiteiten van Stad Hardenberg Promotie heeft de heer Van den Honert een coördinerende rol waar het gaat om de inzet van verkeersregelaars. Hij zorgt voor de scholing en planning van de inzet tijdens evenementen. Sinds 2010 is de heer Van den Honert actief als vrijwilliger bij voetbalvereniging HHC Hardenberg. Hij begon met de organisatie van de ‘vlaggendragers’, coördineerde de interne scouting en ondersteunt het wedstrijdsecretariaat. Sinds 2017 is de heer Van den Honert penningmeester van de Stichting Hartveilig Hardenberg. Deze stichting zet zich in om te komen tot een dekkend netwerk van AED’s, met daaraan gekoppeld een netwerk van gecertificeerde reanimatie- en AED-hulpverleners in de gemeente Hardenberg. De heer Van den Honert was ook nog een aantal jaren voorzitter van de ouderraad van het Vechtdal College.

Mevrouw Grietje ter Wijlen-Schaapman (Ane) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Ter Wijlen was 47 jaar lang werkzaam in de speciale gezinszorg. Daarbij was zij meer dan betrokken. In crisissituaties bood zij, bij gebrek aan opvangmogelijkheden elders, onderdak aan kinderen bij haar thuis. Zij was tien jaar lang voorzitter van de Zonnebloem afdeling Gramsbergen-De Krim en zorgde voor de financiële afsluiting en overdracht van deze afdeling naar de afdeling Hardenberg toen er in Gramsbergen-De Krim niet voldoende vrijwilligers meer waren om de afdeling draaiende te houden. Ook was mevrouw Ter Wijlen een aantal jaren voorzitter van de NCVB (Nederlandse Christen Vrouwen Bond) en van de rechtsopvolger van de NCVB, de Passage.

Van het Rode Kruis (afdeling Vechtdal) was mevrouw voorzitter van 2000 tot 2008, daarna vertegenwoordigde zij nog vier jaar de afdeling Vechtdal in het district IJsselland, Sociale Hulpverlening. Mevrouw Ter Wijlen is al bijna vijftig jaar actief in allerlei functies binnen de Hervormde Kerk en PKN Gramsbergen. Ze was diaken, ouderling en lid van de kerkenraad en was betrokken bij de werkgroep ‘Boeren in de knel’ in de buurtschap Ane. Vanaf 2013 is zij wijkhoofd van het ouderenpastoraat en bezoekt ze regelmatig ouderen. Mevrouw Ter Wijlen was actief voor de Hartstichting: als collectant en uitdeelpunt van de collectebussen. Verder was zij vier jaar raadslid in de voormalige gemeente Gramsbergen en lid van de adviesraad van het Blijf van mijn Lijfhuis Enschede.

Mevrouw Maria Hindriks-Slot (Bergentheim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Hindriks begon rond haar veertigste als invalkracht in het basisonderwijs, daarna begeleidde ze kinderen met reken- en taalachterstand. Ze was lid van de Medezeggenschapscommissie van het Greijdanus College in Zwolle. Sinds 2008 is mevrouw Hindriks vrijwilliger bij de Historische Vereniging Hardenberg, als coördinator en werkgroeplid, beheerder van de bibliotheekcollectie en gastvrouw en gids. Mevrouw Hindriks was jarenlang actief als ‘inlezer’, dat betekende dat zij boeken, tijdschriften en krantenartikelen inlas zodat blinde en slechtziende mensen deze konden beluisteren via de bibliotheek. Momenteel leest zij nog elke twee weken het kerkblad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Bergentheim in, voor slechtziende gemeenteleden. Vanaf 1977 is mevrouw Hindriks actief voor deze kerkgemeenschap. Zij was met tussenpozen meerdere termijnen voorzitter van de vrouwenvereniging en vanaf 2006 is zij lid van de Liturgiecommissie.

Sinds 1994 is mevrouw Hindriks bij verkiezingen in de gemeente lid of voorzitter van één van de stembureaus. Samen met haar man nam ze gedurende zestien jaar de zorg op zich voor haar tante, toen zij alleen kwam te staan.Liturgiecommissie. Sinds 1994 is mevrouw Hindriks bij verkiezingen in de gemeente lid of voorzitter van één van de stembureaus. Samen met haar man nam ze gedurende zestien jaar de zorg op zich voor haar tante, toen zij alleen kwam te staan.

De heer Harmannus Willem Hindriks (Bergentheim) – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Hindriks was van 1977 tot 2006 hoofd van de Casper Diemerschool in Bergentheim. Daarna deed hij interimklussen en begeleidde onderwijzend personeel, dat laatste deed hij nog tot ver na zijn pensionering. Hij is voorzitter van de Historische Vereniging Hardenberg. In deze grote vereniging is hij als voorzitter een verbinder, ook de samenwerking met andere historische verenigingen in de regio heeft hij altijd bevorderd. De heer Hindriks is voor de HistorischeVereniging ook gids bij stadswandelingen.

Onder supervisie van Gevangenenzorg Nederland bezoekt de heer Hindriks maandelijks (ex-)gevangenen, tbs’ers of hun familieleden, om morele steun of een luisterend oor te bieden. Vanaf 1979 was de heer Hindriks gedurende een aantal termijnen ouderling en lid van de kerkenraad van de gereformeerde kerk vrijgemaakt in Bergentheim. Sinds 2014 is hij lid van het moderamen en voorzitter van de wijkraad West. De heer Hindriks was zeven jaar lang lid van de landelijke cliëntenraad van GGZ-instelling Eleos, die professionele geestelijke gezondheidszorg vanuit een christelijke geloofsovertuiging biedt en zorgde samen met zijn echtgenote voor haar alleenstaande tante.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn