HARDENBERG - De jobcoaches van de Baalderborg Groep hebben van het UWV een erkenning gekregen waardoor zij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk met een loonwaarde mogen begeleiden.

Het gaat om mensen die al bij de Baalderborg Groep wonen en/of werken, maar ook om werkzoekenden van collega zorgorganisaties, schoolverlaters en personen die vanuit huis ambulant worden begeleid.

Ontwikkeltraject
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het vaak lastig om een betaalde baan te krijgen, of er vanuit een ontwikkeltraject naar door te stromen. De jobcoaches van de Baalderborg Groep beschikken over ruime ervaring in het begeleiden van deze mensen en hebben een uitgebreid netwerk met bedrijven die openstaan om hen (kansen op) een baan te bieden. Op dit moment begeleiden de Baalderborg jobcoaches zo’n 50 personen. Met deze erkenning zal het aantal cliënten dat ondersteuning vanuit Jobcoaching ontvangen aanzienlijk uitgebreid worden.

Werken & Meedoen
De erkenning geldt voor vijf jaar en de Baalderborg jobcoaches hebben een erkende jobcoachopleiding gevolgd om deze taak voor het UWV goed te kunnen uitvoeren. Binnenkort start de Baalderborg Groep een project Werken & Meedoen waarin de kansen voor de eigen cliënten en anderen met een afstand tot de arbeidsmarkt nog beter in kaart worden gebracht.