NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Evenementen in Hardenberg moeten nog meer impact hebben en verbinding maken met ondernemers. Om dat te bereiken heeft het college van B&W de subsidieregeling voor evenementen aangescherpt. In de komende vier jaar is er jaarlijks opnieuw 75.000 euro beschikbaar als subsidie voor evenementen.

In de gemeente Hardenberg wordt jaarlijks een scala aan evenementen georganiseerd. De gemeente is trots op de vele initiatieven, de professionaliteit van de organisatie en de honderden vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Daarom is sinds 2015 jaarlijks een budget van 75.000 euro beschikbaar voor de ondersteuning van evenementen. Organisatoren van evenementen kunnen bij de gemeente een subsidie aanvragen. De gemeenteraad heeft besloten de evenementensubsidie voor de periode 2019 tot 2022 voort te zetten. Dat betekent dat er de komende jaren opnieuw 75.000 euro per jaar beschikbaar is.

Evaluatie
Om tot een nieuwe subsidieregeling voor de periode 2019-2022 te komen, is de ‘oude’ regeling geëvalueerd. Hiervoor zijn onder andere gesprekken gevoerd met organisatoren van evenementen. Mede op basis van de evaluatie is een nieuwe regeling gemaakt.

Meer impact en verbinding
Volgens college van B&W versterken evenementen de lokale economie en zorgen ze voor werkgelegenheid en promotie van de regio Hardenberg. Het college wil deze kansen benutten en organisatoren van evenementen stimuleren om bestaande evenementen verder te optimaliseren. Ook moeten er meer verrassende evenementen ontwikkeld worden. Het streven is dat evenementen in de regio Hardenberg nog meer impact hebben en de verbinding maken met ondernemers. Een en ander is verwerkt in de nieuwe subsidieregeling.

Criteria
Aanvragen voor een evenementensubsidie worden volgens de nieuwe regeling getoetst aan vier criteria.

  • Economische spin-off: het evenement draagt bij aan een hogere besteding en langer verblijf van bezoekers aan de gemeente Hardenberg door verbinding te maken met horeca, detailhandel en recreatieverblijven.
  • PR van de regio Hardenberg: het evenement zet Hardenberg op de kaart en heeft een positieve invloed op het imago van de regio Hardenberg.
  • Significant aantal bezoekers: het evenement trekt een minimaal aantal bezoekers en richt zich op een brede doelgroep.
  • Uniek, verrassend, vernieuwend: het evenement is innovatief of heeft vernieuwende elementen om deelnemers te verrassen en draagt bij aan een bruisende elementenkalender.

Subsidiebedragen|
De subsidieregeling maakt onderscheid in drie typen evenementen.

  • Grote evenementen met een bovenregionale uitstraling die minimaal 5.000 bezoekers trekken kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een subsidiebedrag tot 20.000 euro.
  • Reguliere of lokale evenementen met minimaal 1.000 bezoekers en die bijdragen aan een bruisende evenementenkalender kunnen maximaal 10.000 euro subsidie krijgen.
  • Nieuwe kansrijke evenementen kunnen maximaal 10.000 euro subsidie ontvangen. Het gaat hier om evenementen met een uniek karakter die in de afgelopen 3 jaar niet hebben plaatsgevonden in de gemeente en die de potentie hebben uit te groeien tot een groot evenement. Kansrijke evenementen kunnen de subsidie maximaal drie jaar ontvangen.

Er wordt alleen een subsidie verstrekt als er sprake is van een tekort op de begroting van het evenement. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 25% van de begroting, bij een maximale score van de toetsingscriteria.

Aanvragen subsidie
Het college van B&W heeft de nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Voor organisatoren van evenementen is het ‘Evenementenkompas 2019-2022’gemaakt. Hiermee wil de gemeente organisatoren van evenementen inspireren. Ook biedt het handvatten voor organisatoren.

Het aanvragen van de evenementensubsidie kan via het aanvraagformulier dat beschikbaar is op www.hardenberg.nl/evenementensubsidie.

Het jaar 2019 is een overgangsjaar. De uiterlijke datum voor het indienen van aanvragen voor 2019 is 10 februari 2019. De gemeente streeft ernaar om uiterlijk in maart 2019 uitsluitsel te geven.

Voor evenementen in 2020 en de jaren daarna geldt dat organisatoren van evenementen die een aanvraag doen voor 1 oktober, uiterlijk op 31 december voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt uitsluitsel krijgen.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn