NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

gift De kleine BeltiesHARDENBERG - In het vakantieseizoen 2018 hebben de gasten van De Kleine Belties geld ingezameld voor Woord en Daad tijdens de collectes van de Zondagavondzang, de collecte van het 70-jarig jubileumconcert, de 55+weken en op de Belties Braderiedag. Samen heeft dit het prachtige bedrag opgebracht van € 7500,-

Dit geld zal worden besteed aan twee projecten: het cashewproject, en Drops4Crops.Het cashewproject biedt kleine boeren een mogelijkheid hun oogst te vermarkten, en biedt vele vrouwen een baan in de verwerking. Drops4Crops traint kleine boeren in het benutten van het schaarse water om de oogst te verbeteren en zo een menswaardig inkomen op te bouwen.

In beide projecten wordt gewerkt aan het begeleiden en trainen van kleine boeren in het droge Burkina Faso, zodat zij in de moeilijke omstandigheden toch kunnen oogsten en zo in hun levensonderhoud en dat van hun omgeving kunnen voorzien.

Woord en Daad werkt vanuit Bijbels perspectief aan duurzame verandering voor mensen in armoede. Woord en Daad verbindt mensen, organisaties, bedrijven en lokale partners uit alle sectoren. Zo wordt er gewerkt aan een menswaardig bestaan voor iedereen, en scheppen we samen hoop en nieuwe kansen om armoede te ontstijgen.

Luister Live

Nu en Straks

Luister onderweg met TuneIn