NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

DEDEMSVAART - Woensdag 28 juni gaan 85 leerlingen van de sportstroom geld bij elkaar fietsen gedurende een 12-uurs-mountainbike-marathon.

De marathon wordt gehouden in estafettevorm. De leerlingen willen zoveel mogelijk geld inzamelen voor Duchenne Heroes. Het startschot wordt om 09.00 uur gegeven door Lars Michel die ook aan die spierziekte Duchenne lijdt. Start en finish zijn op de parkeerplaats naast de school aan de Langewijk.

De ronde heeft een lengte van 5 kilometer en is uitgezet door de Duchenne heroes Sebastiaan Brandenburg en Erhard Leffers. Rond 12.00 uur komt Arnoud Nijhuis uit Balkbrug een aantal ronden meefietsen. Arnoud won brons bij het paralympisch baantoernooi in Rio de Janeiro en heeft zich ten doel gesteld om goud te pakken tijdens de paralympische spelen van Tokyo in 2020.

OMMEN - De gemeente Ommen wil de komende jaren versneld 150 nieuwe woningen bouwen. Het gaat om verschillende typen koop- en huurwoningen in allerlei prijsklassen.

De extra woningen zijn nodig vanwege de grote vraag naar woningen, terwijl er de afgelopen tien jaar nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd in Ommen. De gemeente werkt bij het versnellen van woningbouw nauw samen met woningstichting De Veste. De gemeenteraad moet nog een besluit nemen.

In 2015 is de Woonvisie ‘Ommen, dé plek om te wonen’ vastgesteld. Deze visie richt zich op het zorgen voor voldoende woningen die passen bij de wensen en financiën van inwoners, het samen met de corporatie zorgen voor passende woningen voor kwetsbare doelgroepen en het vergroten van het woningaanbod voor ouderen. Bij de Woonvisie hoort een pakket aan maatregelen. Bij het vaststellen van de Woonvisie is afgesproken dat de maatregelen na twee jaar worden geactualiseerd. Dat is nodig vanwege ontwikkelingen op de woningmarkt en in de samenleving. Het college van B&W heeft voor de uitvoering van de woonvisie een actueel maatregelenplan gemaakt voor de periode 2017 tot 2019.

Door de economische crisis en de onzekerheid op de woningmarkt hebben veel mensen hun verhuiswens uitgesteld. Dit heeft geleid tot een zogenaamd stuwmeer aan vragers. De woningmarkt is in de afgelopen periode weer in beweging gekomen. Daardoor is de vraag naar woningen en kavels in Ommen flink toegenomen. Dat terwijl er tussen 2006 en 2016 nauwelijks nieuwe woningen zijn gebouwd in de gemeente Ommen. In de zomer van 2016 zijn voor het eerst sinds lange tijd weer vrije kavels op de markt gekomen in woonbuurt De Vlierlanden. Hiervoor is grote belangstelling: nagenoeg alle 85 kavels die tot nu toe op de markt zijn gekomen zijn verkocht of in optie genomen. Ook de verkoop van woningen in het Havengebied West gaat hard. Hetzelfde geldt voor de appartementen die momenteel in het centrum van Ommen worden gebouwd.

Eén van de belangrijkste maatregelen is dat de gemeente Ommen zo snel mogelijk wil voldoen aan de toegenomen vraag naar woningen. De ambitie is dat voor het einde van 2018 150 nieuwe woningen zijn gebouwd. Het gaat om allerlei typen woningen in verschillende prijsklassen. Een groot deel van deze woningen wordt gebouwd in De Vlierlanden. Vanwege de grote belangstelling om hier te bouwen en te wonen, wordt een verdere uitbreiding van deze woonbuurt momenteel voorbereid. Daarbij is ook ruimte voor projectmatige woningbouw en huurwoningen. Ook het Havengebied West wordt verder uitgebreid. In het centrum van Ommen worden op het 11 Aprilplein en aan de Varsenerstraat appartementen voor starters gebouwd. Daarnaast zijn drie appartementencomplexen langs de Vecht in aanbouw en start de bouw van een vierde complex in 2018. Hierbij is aandacht voor levensloopbestendig wonen, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Ook in enkele kleine kernen zijn initiatieven voor woningbouw, zoals in Beerzerveld, Witharen, Vilsteren en Lemele. Woningbouw in de kleine kernen is belangrijk voor de vitaliteit van de kernen.

De gemeente werkt voor het versnellen van woningbouw samen met woningstichting De Veste. De Veste start op korte termijn al met de bouw van huurwoningen in De Vlierlanden en in het Havengebied West.

Het geactualiseerde maatregelenplan voor uitvoering van de woonvisie voor de periode 2017-2019 wordt aangeboden aan de gemeenteraad. De raadscommissie bespreekt het voorstel op 6 juli. De gemeenteraad neemt naar verwachting op 20 juli een besluit.

kledingbank gift 2HARDENBERG - Afgelopen week werd de kledingbank uit Hardenberg verrast met twee mooie giften.

Het Hardenbergs Christelijk mannenkoor doneerde haar jaarlijkse bijdrage aan de kledingbank. Ieder jaar schenkt HCM een bijdrage vanuit de kringloopwinkel aan een goed doel uit de gemeente. Het koor wil hiermee een maatschappelijke relevantie uitstralen Dit jaar werd er € 750,- gedoneerd voor het werk van de kledingbank. Voorzitter Gerard Ramakers overhandigde deze cheque aan bestuurslid Marcel Kuckelkorn van de kledingbank.

kledingbank gift 1Ook ontving de kledingbank een cheque ter waarde van € 681,25 uit handen van de organisatie Samen zingen Hardenberg. Het bedrag was opgehaald tijdens de zangavond op 10 juni dmv een collecte onder de bezoekers.

De kledingbank is erg verheugd met beide giften. De stichting kan bestaan dankzij giften van bedrijven en particulieren. Met deze bedragen hebben ze de mogelijkheid om kleding, die voorziet in een 1e basisbehoefte, aan te schaffen, zoals ondergoed, sokken, handdoeken.

Mocht u meer willen weten over de kledingbank kijkt u dan op de site www.kledingbankhardenberg.nl Ook bent u altijd welkom om goede gebruikte kleding te doneren in de containers van de kledingbank aan de Hessenweg 57.

Wietske PoseDEDEMSVAART - Wietske van der Vlies werd vanavond bij Drenth Dance Center in Dedemsvaart in het zonnetje gezet, omdat zij inmiddels al 50 jaar aan klassiek ballet doet.

In 1967 mocht Wietske op 11-jarige leeftijd dan eindelijk op ballet. Eindelijk, want nadat Wietske een balletvoorstelling op televisie had gezien had ze al een hele tijd haar zinnen op balletles gezet. Echter waren balletlessen destijds vrij duur, waardoor haar ouders niet meteen stonden te springen om haar op balletles te sturen. Maar ze hield vol en mocht uiteindelijk naar de balletlessen, mits ze het tenminste een jaar vol zou  houden. En dat is gelukt, want dat zijn er inmiddels al 50 geworden.

Cadeaus voor WietskeHaar eerste balletdanspassen zette ze in 1967 in Sliedrecht, wat haar eerste, maar beslist niet haar laatste dansschool zou worden. In de 50 jaren dansen kwam ze via dansscholen in Papendrecht, Dordrecht, Apeldoorn, Hoogeveen en Meppel uiteindelijk in 2013 in Dedemsvaart bij Drenth Dance Center terecht, waar ze nu door de heren Drenth en de medeballetdansers in het zonnetje werd gezet. 

Hoewel de nu inmiddels 61-jarige Wietske vrijwel geen leeftijdsgenoten meer haar favoriete danssport ziet beoefenen, geniet ze nog volop van het ballet. De meeste vrouwen die balletlessen volgen zijn tussen de 17 en 25 jaar, maar volgens Wietske houdt dat haar ook jong. Ballet is volgens haar een prima middel om gezond en fit te blijven. Het geldt in ieder geval zeker voor  Wietske.

Wietske is 2 keer geopereerd aan een hernia, en volgens de doktoren kwam ze juist door haar ballettrainingen hier heel goed door. Ook zorgen de balletlessen ervoor dat ze een uitstekende balans heeft, wat weer voordelen oplevert bij haar andere tijdverdrijf: yoga.

Eén van de hoogtepunten van Wietskes halve eeuw aan klassiek balletervaringen is toch wel het dansen van de 4 Jaargetijden van VIvaldi in '91. Ook mocht ze op de planken haar kunsten tonen in het Zwanenmeer. In Dedemsvaart was ze onder meer te zien met een balletdemonstratie bij Dancing on the Voart. 

Hoewel Wietske nog wel eens geproefd heeft aan andere vormen van ballet, valt ze toch steeds weer terug op klassiek ballet. Iets dat ze de komende jaren zeker nog zal blijven doen. 

 

Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - ‘Als jij het voor het zeggen hebt, hoe ziet jouw eigen buurt er dan uit?’ Die vraag stelt de gemeente Hardenberg vanaf woensdag 21 juni 2017 aan alle inwoners.

Zij kunnen tijdens een viertal bijeenkomsten aangeven wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Online bouwen aan de eigen buurt kan ook vanaf 21 juni via www.bouwjeeigenbuurt.nl. Tijdens de bijeenkomsten of online bouwen inwoners op een (digitale) bouwtekening hun ideale woon- en leefomgeving. De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren.

Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken.

Inwoners kennen de gemeente als geen ander en weten wat er speelt. Ze nemen steeds vaker het initiatief om zaken die zij belangrijk vinden zelf of samen met bijvoorbeeld buren te regelen. De gemeente Hardenberg wil graag ruimte geven aan initiatieven. En zich bezig houden met de zaken die er voor inwoners toe doen. Dat kan alleen als de gemeente weet wat er leeft en speelt in buurten, dorpen en wijken, en weet wat inwoners écht belangrijk vinden. Daarom vraagt de gemeente met Bouw je eigen buurt hulp van al haar inwoners.

Om samen te bepalen wat belangrijk is voor de toekomst, vraagt de gemeente Hardenberg de komende maanden zoveel mogelijk inwoners om hun ideale buurt te bouwen. Dit kan vanaf 21 juni snel en gemakkelijk online via www.bouwjeeigenbuurt.nl.

Vanaf 21 juni vinden er gedurende vier weken iedere woensdagavond bijeenkomsten plaats, verspreid over de gemeente:

  • Woensdag 21 juni 2017, 19.30 uur, gemeentehuis, Stephanuspark 1, Hardenberg
  • Woensdag 28 juni 2017, 19.30 uur, zalencentrum De Anerhof, Marsweg 6, Ane
  • Woensdag 5 juli 2017, 19.30 uur, dorpshuis ’t Haarschut, Dorpsstraat 17, Kloosterhaar 
  • Woensdag 12 juli 2017, 19.30 uur, De Baron, Julianastraat 54, Dedemsvaart

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens één van deze avonden samen met anderen te bouwen aan hun eigen buurt.

Aanmelden voor één van de bijeenkomsten kan via www.bouwjeeigenbuurt.nl of door te bellen met 14 0523. Maar inwoners die mee willen bouwen, kunnen ook zonder aanmelding binnenlopen.

Online of tijdens de bijeenkomsten geven inwoners op een ‘bouwtekening’ aan wat zij belangrijk vinden voor hun eigen buurt, dorp/kern of de gemeente Hardenberg. Iets wat heel belangrijk is, wordt op de ‘bouwtekening’ dicht bij hun eigen huis en buurt geplaatst. Hoe verder van de eigen huis en buurt, des te minder belangrijk.

De gemeente Hardenberg gaat samen met inwoners en de gemeenteraad bekijken wat er met alle informatie gaat gebeuren. Mogelijk kunnen inwoners en de gemeente al snel met wensen en ideeën aan de slag. Het is natuurlijk ook mogelijk dat sommige dingen niet kunnen. Want de gemeente moet zich houden aan wetten en regels. En met 60.000 inwoners heeft de gemeente te maken met meerdere wensen, ideeën en belangen. Kortom, er zullen samen keuzes gemaakt moeten worden.

De gemeente gebruikt de informatie ook voor de Omgevingsvisie voor 2030 die de gemeente samen met inwoners wil maken. De Omgevingsvisie omschrijft allerlei ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving op de lange termijn en op een integrale manier. Vanaf 2019 is de Omgevingsvisie het belangrijkste toetsingskader bij nieuwe plannen en initiatieven.

Luister Live

Nu en Straks

00:00-14:59
Non-stop
15:00-15:59
Strictly Country (H)
16:00-16:59
Non-stop
17:00-17:59
DolFijn
18:00-18:59
Sport op Maandag (H)

Luister onderweg met TuneIn

Omroep NOOS maakt deel uit van de samenwerkende omroepen Vechtdal Breed

NOOS op Twitter