Wouter van der Kam voorzitterHARDENBERG - De Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep heeft Wouter van der Kam benoemd als voorzitter van de Raad van Bestuur.

Hij volgt hiermee Henri Janssen op die binnenkort afscheid neemt. De nieuwe voorzitter zal per 1 augustus 2018 aantreden en samen met Refik Kaplan het tweehoofdig bestuur van de Saxenburgh Groep vormen.

Wouter van der Kam heeft ruime ervaring in de gezondheidszorg. Momenteel is hij bestuursvoorzitter van het Zaans Medisch Centrum. Onder leiding van Van der Kam is de nieuwbouw van het Zaans Medisch Centrum voltooid en is het ZMC verhuisd naar het nieuwe ziekenhuis. Voor Van der Kam een logisch moment om deze periode af te sluiten en zijn carrière voort te zetten in het oosten van het land. Eerder was hij onder andere bestuursvoorzitter van de Antonius Zorggroep en directeur medische en verpleegkundige zaken in Isala Klinieken in Zwolle.

De Raad van Toezicht van de Saxenburgh Groep is verheugd met de benoeming van Van der Kam. Voorzitter Hein Pieper: “Dhr. Van der Kam heeft bewezen een nieuwbouwtraject van een ziekenhuis te kunnen begeleiden. Zelf willen wij naast het medisch centrum ook binnen de ouderenzorg nieuwbouw realiseren en bestaande locaties verbeteren. We denken dat Van der Kam dankzij zijn zorgachtergrond en ervaring de aangewezen persoon is om het vervolg van de nieuwbouw te realiseren en onze visie op zorg te verwezenlijken”.

De Raad van Toezicht van de Zaans Medisch Centrum is hem zeer erkentelijk voor zijn grote inzet en wenst hem veel succes in zijn nieuwe baan.