HARDENBERGDe schout van Zuidwolde en Hoogeveen wil nu eindelijk wel eens uit de doeken doen waarom er jarenlang strijd is geweest tussen Overijssel en Drenthe over honderden bunders duur veenland.

De Drenten dachten dat ze het netjes hadden gekocht, om er turf af te graven of boekweit op te verbouwen, maar Hardenberg wilde dit gebied niet zomaar kwijt en begon de claim juridisch aan te vechten. Donderdag 15 maart is de schout te gast bij de historische vereniging Hardenberg om tijdens de algemene ledenvergadering zijn kijk op dit grensconflict te geven.

Schout Lucas Steenbergen wordt vertolkt door de historicus Albert Metselaar uit Hoogeveen. Hij heeft zich verdiept in de stukken over dit grensconflict, tot en met de juridische stukken in Utrecht aan toe, want zo hoog liep het op. Eén van zijn eigen voorouders liep grote lappen veen mis toen de grenskwestie voor Drenthe niet helemaal naar wens uitviel. Daar is hij al wel overheen, maar vertellen erover blijft een passie. Net zoals over zoveel zaken uit de 17e eeuw.

Voordat Metselaar zijn verhaal in originele 17e-eeuwse kledij vertelt houdt de historische vereniging haar jaarvergadering. Naast het behandelen van het jaarverslag en het financieel verslag vindt een bestuursverkiezing plaats. Voorzitter Harry Hindriks is volgens rooster aftredend. Hij stelt zich herkiesbaar en het bestuur stelt voor hem te herbenoemen als voorzitter.

De bijeenkomst vindt 15 maart plaats in de podiumruimte van het LOC+ in Hardenberg, ingang Sportlaan. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.