Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - De gemeente Hardenberg is van plan het bedrijventerrein Broeklanden aan de zuidzijde uit te breiden.

Van 28 februari tot en met 10 april liggen het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hardenberg, Broeklanden-Zuid’ en het voorontwerp bestemminsplan ‘Hardenberg, geluidzone bedrijventerrein Broeklanden-Zuid’ ter inzage. Op donderdag 8 maart 2018 is er van 18.30 tot 20.30 uur een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Hardenberg, hier kunnen belangstellenden een toelichting krijgen op de plannen en eventuele vragen stellen.

Vorig jaar is er in Hardenberg 13,7 hectare bedrijventerrein verkocht, hiermee heeft de gemeente een toppositie in Overijssel. Om de huidige economische positie en streekfunctie verder te versterken en een zo aantrekkelijk mogelijk ondernemersklimaat te creëren, wil de gemeente Hardenberg bedrijventerrein Broeklanden aan de zuidzijde uitbreiden.

Bedrijventerrein Broeklanden-Zuid voorziet in de aanleg van 20 ha nieuw bedrijventerrein, , alsmede twee woon-werkkavels, groenstructuur en waterberging voor het bedrijventerrein en een regionale waterberging voor het waterschap. Het plangebied ligt aan de zuidoostkant van Hardenberg. De begrenzing wordt gevormd door het Kanaal Almelo de Haandrik, de Broeklandenweg, de Duitslandweg, het Veldpad, De Kuilenweg en de Broekdijk. Broeklanden-Zuid biedt voor bedrijven dezelfde mogelijkheden als het bestaande bedrijventerrein Broeklanden. Broeklanden-Zuid biedt mogelijkheden voor grootschalige bedrijvigheid en hogere milieu-categorieën zijn toegestaan. Daarnaast houdt het bestemmingsplan rekening met het wijzigen van het kruispunt Broeklandenweg met de Duitslandweg. Om de verkeersveiligheid te vergroten wordt uitgegaan van een koppeling met de bestaande rotonde in de Duitslandweg.

Broeklanden-Zuid wordt net als Broeklanden een geluidgezoneerd bedrijventerrein. Er is daarmee ook sprake van een uitbreiding van het aangrenzende bestaande geluidgezoneerde bedrijventerrein Nieuwe Haven/Bruchterweg. Deze herziening heeft tot doel om de nieuwe geluidszone als gevolg van de uitbreiding vast te leggen. Daarnaast wordt de 50 dB(A) bestemmingsplancontour gewijzigd. Hiervoor is een separaat bestemmingsplan opgesteld.

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘bedrijventerrein Broeklanden-Zuid’ en het voorontwerp bestemmingsplan ‘Hardenberg, geluidzone bedrijventerrein Broeklanden-Zuid’ ligt vanaf 28 februari tot en met 10 april ter inzage. Daarnaast vindt op donderdag 8 maart een inloopbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Hardenberg, van 18.30 tot 20.30 uur.