Gemeentehuis HardenbergHARDENBERG - Op maandag 20 november 2017, op de internationale dag van de rechten van het kind, wordt voor de eerste keer in de gemeente Hardenberg het jeugdlintje uitgereikt.

Deze onderscheiding is een speciale erkenning voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor anderen. Via de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen kinderen en jongeren worden voordragen voor de titel ‘Held van Hardenberg’.

Op initiatief van de gemeenteraad van Hardenberg is het jeugdlintje ingesteld. Als blijk van waardering wil de gemeente Hardenberg de maatschappelijke betrokkenheid en de onbaatzuchtige inzet van kinderen en jongeren een podium geven. Tot dit jaar was er in de gemeente geen andere onderscheiding waar kinderen en jongeren voor in aanmerking komen. “Jonge helden mogen ook zeker in het zonnetje gezet worden”, aldus burgemeester Peter Snijders.

Per jaar worden er maximaal 5 jeugdlintjes uitgereikt aan jongeren in de leeftijd tot 18 jaar die zich op bijzondere wijze inzetten voor de Hardenbergse samenleving en daarmee uiting geven aan het motto ‘de kracht van gewoon doen’. Het jeugdlintje is bijvoorbeeld bedoeld voor jongeren die afgelopen jaar geruime tijd ouderen of zieken hebben geholpen, vrijwilligerswerk hebben gedaan bij hun sportvereniging of geld hebben ingezameld voor een goed doel.

Tot 20 oktober 2017 kunnen kinderen en jongeren die woonachtig zijn in de gemeente Hardenberg voorgedragen worden voor een jeugdlintje. Het kan daarbij gaan om vrijwillige en onbetaalde inzet voor een ander, voor een vereniging of instantie gedurende minimaal 6 maanden. Of voor een bijzondere prestatie of daad of voor een uitzonderlijk initiatief. Via het online formulier op de website www.hardenberg.nl/meldjeheld kunnen jonge ‘Held van Hardenberg’-kandidaten voorgedragen worden voor het jeugdlintje 2017.