NIEUWSGIERIG?   WIJ OOK!

VECHTDAL - Een ijscokar en barbecue op locatie, de seizoenen beleven met behulp van een natuurkoffer, muziekoptredens, hand- of voetmassage, dierentuinbezoek, huifkartocht, terrasje pikken, inzet van muziektherapeut, individuele aandacht, een Mimakker clown opleiden. Het zijn enkele voorbeelden van hoe de Saxenburgh Groep de extra gelden besteedt die de overheid beschikbaar stelt voor verbetering van kwaliteit van leven in de ouderenzorg. De Saxenburgh Groep zet deze gelden in voor al haar ouderenzorglocaties in Ommen, Hardenberg en Coevorden.

De overheid heeft vanuit het programma Waardigheid en Trots tot en met 2020 extra geld beschikbaar gesteld voor verbetering van kwaliteit van leven in de ouderenzorg. Dit jaar is er 130 miljoen euro uitgetrokken voor kwetsbare ouderen. Dit geld moet besteed worden aan enerzijds zinvolle daginvulling van de cliënten (65%) en anderzijds deskundigheidsbevordering van medewerkers (35%). De Saxenburgh Groep zal in 2017 ongeveer € 500.000,-- ontvangen. “Wij houden ons continu bezig met hoe we het leven van onze cliënten zo prettig mogelijk kunnen helpen inrichten, waarbij de cliënt zoveel mogelijk regie houdt. Wij zoeken steeds de aansluiting bij het normale leven. Het extra geld van de overheid is hierbij een welkome aanvulling. Onze coördinatoren van de wijksteunpunten hebben prachtige plannen ingediend die hier stuk voor stuk een bijdrage aan leveren.” Dat zegt Ineke Otten, als wijkmanager van de Saxenburgh Groep werkzaam in de woonzorglocaties Nijenhaghen en Oldenhaghen in Ommen. Op elke locatie is er extra aandacht voor activiteiten op het gebied van muziek, voeding, beauty, cultuur, natuur en uitstapjes. Maar ook voor individuele aandacht naast de vaste zorgmomenten, zo wordt duidelijk. “Wij mogen het geld namelijk ook gebruiken om meer medewerkers in te zetten.”

Het overgrote deel van de vijf ton is dus bestemd voor een zinvolle daginvulling voor de cliënten. De rest gaat naar deskundigheidsbevordering van medewerkers. Deze scholing moet aantoonbaar bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van leven van de ouderen. Ineke Otten: “Denk hierbij aan een opleiding die leidt tot een beter en gerichter aanbod van activiteiten, belevingsgerichte zorg, vergroten van kennis over ziektebeelden of het versterken van eigen regie van de cliënt en zijn familie. Onze medewerkers doen altijd hun uiterste best om zo goed mogelijke zorg te verlenen. Met de extra gelden vanuit Waardigheid en Trots wordt het een stukje gemakkelijker om de cliënten díe aandacht te geven die ze verdienen.”

Luister Live

Nu en Straks

10:00-12:00
Music Memories
12:00-14:00
Non-Stop Zaterdagmiddag
14:00-18:00
Sportradio
18:00-20:00
De Radioshow
20:00-21:00
Soulution

Luister onderweg met TuneIn