Gemeentehuis OmmenOMMEN - Ruim tweederde van de inwoners van 18 jaar en ouder van de gemeente Ommen voelt zich gelukkig.

Tweederde van de vijfenzestigplussers en tachtig procent van de volwassenen ervaart een goede tot zeer goede gezondheid, zo blijkt uit de gezondheidsmonitor van GGD IJsselland. Daarnaast blijkt dat meer dan de helft van de volwassenen overgewicht heeft en bijna 1 op 5 overmatig alcohol drinkt. Bijna de helft van de ouderen in Ommen voelt zich bovendien wel eens eenzaam.

De resultaten van het onderzoek laten over het algemeen een positief beeld zien. Mensen die samenwonen ervaren hun gezondheid vaker als (zeer) goed dan alleenwonenden. Ook inwoners met een hoog opleidingsniveau voelen zichzelf vaker lichamelijk gezond dan inwoners met een laag opleidingsniveau. Ruim tweederde van de inwoners voelt zich gelukkig en driekwart ervaart een goede tot zeer goede gezondheid. Participatie in de maatschappij heeft een positieve invloed op de gezondheidsbeleving van mensen. Daarom onderzocht de GGD ook de mate waarin mensen participeren. In de gemeente Ommen doet 47 procent vrijwilligerswerk. Dit is hoger dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Zo’n 16 procent is mantelzorger.

Wethouder Ko Scheele: “Natuurlijk ben ik blij met dit positieve beeld. Het is goed om te zien dat zoveel mensen de moeite hebben genomen om mee te werken aan het onderzoek. De monitor laat zien dat de gezondheid van Ommenaren in het algemeen goed is. Men let goed op elkaar en helpt elkaar. We kennen hier ook op dit gebied nog naoberschap.”

Toch zijn er voor het gezondheidsbeleid van de gemeente ook een aantal aandachtspunten die uit de gezondheidsmonitor naar voren komen. Bij de vragen over de psychische gezondheid geeft 43 procent aan een matig of hoog risico op angststoornis of depressie te hebben. Eenzaamheid wordt door een derde van de volwassenen en door 47 procent van de ouderen gevoeld. Meer dan de helft van alleenwonenden voelt zich weleens eenzaam.

GGD onderzocht ook de leefstijlen die van invloed zijn op de gezondheid, zoals roken, drinken, overgewicht en bewegen. Zestien procent van de inwoners roken, dat is iets minder dan het gemiddelde in de regio IJsselland. Daarentegen wordt in Ommen meer alcohol gedronken dan gemiddeld in de regio. Negentien procent vindt zichzelf een overmatige drinker. Meer dan de helft van de inwoners heeft overgewicht, waarbij mensen die samenwonen minder vaak overgewicht hebben dan alleenwonenden. Bijna een derde van de inwoners van Ommen voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Hierbij is het opvallend dat meer ouderen voldoen aan deze norm dan volwassenen.

“Op een aantal punten is er echt nog werk aan de winkel. Hiervoor hebben we al aandacht in het gemeentelijk gezondheidsbeleid. Natuurlijk zullen we dit onderwerp ook binnen Vitaal Vechtdal blijvend aan de orde stellen”, aldus wethouder Ko Scheele.

GGD IJsselland verzamelt jaarlijks gegevens over de gezondheid van inwoners. In het najaar van 2016 heeft de GGD de gecombineerde gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen uitgevoerd. Met deze gezondheidsmonitor wordt de gezondheidssituatie van volwassenen en ouderen uit de gemeente Ommen en andere gemeenten in regio IJsselland in kaart gebracht. In totaal hebben 404 volwassenen en 557 ouderen de vragenlijst voor dit onderzoek ingevuld.

Het onderzoek van GGD is uitgevoerd in samenwerking met het RIVM, het CBS en Sportservice Overijssel uitgevoerd. De resultaten van het onderzoek zijn te vinden op www.ggdijsselland.nl/gemeenten.