1ste Koopzondag Hardenberg 0051HARDENBERG - Supermarkten in de gemeente Hardenberg mogen vanaf 10 maart 2019 iedere zondag tussen 13.00 en 17.00 uur open. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Voor overige winkels geldt dat per kern maximaal tien koopzondagen per jaar kunnen worden aangewezen door het college van B&W. 

In 2018 heeft de gemeente Hardenberg ervaring opgedaan met koopzondagen en is een proef gehouden. De proef is uitgebreid geƫvalueerd met onder andere winkeliers, ondernemersverenigingen, bewoners van winkelgebieden en kerkelijke instanties.

Op basis van de uitkomst van de evaluatie stelde het college van B&W de gemeenteraad voor de winkeltijdenverordening te wijzigen om koopzondagen in de gemeente Hardenberg op bepaalde momenten mogelijk te maken.

Wijzigingen in het raadsvoorstel
De gemeenteraad van Hardenberg heeft nu besloten om de winkeltijdenverordening te wijzigen. Daarmee zijn koopzondagen in de gemeente Hardenberg definitief mogelijk. Wel heeft de gemeenteraad door middel van een tweetal amendementen wijzigingen in het raadsvoorstel aangebracht die de mogelijkheden voor koopzondagen verder verruimen. De amendementen werden gesteund door een ruime meerderheid van de gemeenteraad.

Raadsbesluit
De gemeenteraad heeft besloten de winkeltijdenverordening zodanig te wijzigen, dat supermarkten in de gehele gemeente Hardenberg gedurende het hele jaar op zondagen tussen 13.00 en 17.00 uur geopend mogen zijn.

Voor andere winkels dan supermarkten kan het college van B&W maximaal tien zondagen per kern aanwijzen waarop de winkels tussen 13.00 en 17.00 uur geopend mogen zijn. Hierbij geven de kernen zelf aan wanneer zij een koopzondag wensen.

De gewijzigde Winkeltijdenverordening treedt op 7 maart 2019 in werking. Dat betekent dat het vanaf zondag 10 maart 2019 voor supermarkten in de gemeente Hardenberg mogelijk is om op zondag open te gaan.

Voor de koopzondagen voor overige winkels geldt dat het college van B&W de koopzondagen per kern aan moet wijzen, op basis van een voorstel van de kernen.